แสดง 1-15 จาก 74 รายการ
0
14 ต.ค. 2013 @ 3:27am
ปักหมุด: Rules Questions
jaxon
5
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Trickster Follower / Concealed Pouch Debate
Zipster
2
18 ก.ย. @ 4:46pm
Extra turns after death
Ubernerd Lucas
8
17 ก.ย. @ 6:35pm
Frostmarch - Danse Macabre ending
xigxagga
5
16 ก.ย. @ 1:45pm
The Dark Cultist
williamwilting
1
14 ก.ย. @ 3:06am
Enthralling, dominating, charming creatures with variable stats
who cares
7
8 ก.ย. @ 3:31pm
Toads on the Crown of Command
Maniacalraven
1
8 ก.ย. @ 1:00am
Trickster & Concealed Pouch
DDCupsFan
13
4 ก.ย. @ 9:08am
Being Teleported to the Ruins FROM the Ruins!
Blackwych
4
27 ก.ค. @ 4:11am
Black Ice on Portal of Power
xigxagga
0
26 ก.ค. @ 7:56am
Calculation of XP's
stephenrozzi
5
20 ก.ค. @ 2:13am
Unusual Situation
Runcie Balspune
1
19 ก.ค. @ 6:02pm
Howl of the Wendigo and Astrolabe
Artaterxes
14
16 ก.ค. @ 7:58am
Choosing Instructor Stat Increases
rock_n_out
3
11 ก.ค. @ 5:07am
Forced to turn back when combat drawn against Pit Fiends
scottindeed
ต่อหน้า: 15 30 50