Legends of Eisenwald is an original mix of RPG and strategy. Gather your troops and embark on a dangerous journey to carve your name into the legends of the grim lands of Eisenwald where all the supernatural superstitions of medieval times are found to be true.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп и почнете да играете, ангажирайте се с играта, докато тя се развива. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.