Do you miss old school RPG/strategy games? If so, we invite you to Eisenwald where we carry on the proud tradition of games like Kings Bounty or Disciples 2! In Legends of Eisenwald you will encounter a unique turn-based combat system and story driven campaign set in a low fantasy medieval world.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане