Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Create a Normal Map
от Yohko
Video tutorials on how to create a normal map in 3ds Max 2012, Maya 2012, and Unity 3 by Allegorithmic...