Perfection. is a simple, soothing puzzle game about cutting shapes to fit into outlines. There are an infinite number of puzzles, each randomly generated to be unique and interesting.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster