Paranormal
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Experience the horrors of a haunting that's never the same twice. Paranormal is a 3D fully dynamic haunting experience. The player takes the role of Mattel Clarke, an artist who has a haunted house. Mattel decides to film the hauntings with his camera, which is the viewpoint of the game.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане