Have you ever wanted to be president? or prime-minister? Convinced you could do a better job of running the country? Let's face it, you could hardly do a worse job than our current political leaders. Crime, Unemployment, National Debt, Terrorism, Climate Change...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster