Vis statistikk
0 i gruppesamtale  | 
Dreamkiller is a shooter that takes players inside the world of dark and twisted nightmares. Gamers take on the role of Alice Drake, a psychologist with the extraordinary ability to enter the minds of her patients and combat the ravenous foes haunting their dreams.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.