เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Traducción "King Arthur II - The Role-playing Wargame" Español 100% Textos, voces y vídeos
โดย Raskaipika
Esta guía permite traducir el juego "King Arthur II - The Role-playing Wargame" al castellano de España, incluyendo textos, voces y vídeos. Los archivos necesarios para traducir el juego los he obtenido de la versión del juego en castellano ...
Guide to Starting out King Arthur 2 RPG
โดย SureSight1987
I've decided to do a break down of each section, what enemies are there and to explore some of the choices that can be made. I wont be exploring EVERY choice to see the outcomes though. ...