Divekick er verdens første slåssespill basert på to taster. Spillet har destillert essensen av slåssespill-sjangeren til å dreie seg kun om disse to tastene, uten D-tastens retningsbevegelse.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster