Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
How to Find the Three Naija's Lost Memories/Como Achar as Três Memórias Perdidas de Naija
от Scar Alouette
I made this guide to hel you guys to find the three Naija's Lost Memories, so then you can enjoy the extra scene in the ending! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...