Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Tikiman the Forest Defender is in trouble. Hordes of monsters are sweeping through his realm, hoping to chow down on his offspring – and it’s up to you to defend them. By placing weapon towers at strategic points around the landscape, you can destroy the invaders and save the little ones.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.