Maya LT
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Maya LT is a 3D modeling and animation tool built for indie game makers. Maya LT on Steam now includes the Autodesk Stingray 3D game engine, giving you the art and engine tools you need to build your game.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане