Преглед на статистиките
371 в игра | 2 в чата на групата  | 
Verdun is the first multiplayer FPS set in a realistic First World War setting. The merciless trench warfare offers a unique battlefield experience, immersing you and your squad into intense battles of attack and defense.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане