Verdun is a squad-based multiplayer FPS set in First World War (WW1) . The game is inspired by the infamous battle of Verdun in 1916. The game includes historically accurate features such as realistic WW1 weaponry, historical maps based on sectors of the Western Front and authentic uniforms and...
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане