FBI agent Erica Reed has an uncanny talent: she can see the past and piece together how a crime unfolded. But not even this sixth sense could save her younger brother, Scott, from a brutal serial killer.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане