The Forest
7,648 в игра | 1 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
As the lone survivor of a passenger jet crash, you find yourself in a mysterious forest battling to stay alive against a society of cannibalistic mutants. Build, explore, survive in this terrifying first person survival horror simulator.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане