Nuclear Throne
412 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Nuclear Throne is Vlambeers latest action roguelike-like about mutants fighting their way through a post-apocalyptic world. The radioactive waste in the world allows mutants to get ahead by mutating new limbs on the fly, the abundant availability of powerful weaponry make the quest to become ruler...
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане