Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Help! Screen only shows 1/4 of the picture.
I have both JD 1 and 2. I havn´t been able to play any of them cause when I start the games only about one fourth of the actual game picture is shown (in 1920X1080. A bit more is shown on lower resolutions.) Does anyone know a way to fix so that the picture can be shown correctly? (ALT + ENTER doesn´t work. Fullscreen neither...)
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
same here, just email the dev..hope their is a fix soon!!
simple fix: in control panel set display scaling to 100%
(EDIT: Control Panel - Display - Appearance / Personalization - Display - "let me change..." - "Smaller 100%)
Τελευταία επεξεργασία από BaohtZuqqaMogg; 23 Νοε 2013 στις 1:36
Thanks alot!! WIll try this as soon as I get home. :)
Αναρτήθηκε αρχικά από BaohtZuqqaMogg:
simple fix: in control panel set display scaling to 100%
(EDIT: Control Panel - Display - Appearance / Personalization - Display - "let me change..." - "Smaller 100%)


Works perfect! Thanks alot. I had like four games I havn´t been able to play because of this screen error and all four games looks like intended now. :)
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος