Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Volume control?
Is there one in this game? I have yet to play it as it's blasting out a sound level that can be heard 3 blocks down the road...
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος