Joe Danger 2: The Movie

Joe Danger 2: The Movie

Προβολή στατιστικών:
Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Game crashes the moment I start.
the game stops working the moment I start. it doesn't make it to any menu or developer logos.
< >
Εμφάνιση 1-8 από 8 σχόλια
since last update happns also to me Ubuntu 12.04 with nvidia driver
Installed from indy humble .deb works.
I have the same problems on Windows 8.1. Game crashes on launcher
gort a small update but doesn't start jet. I 'll try reinstall
Τελευταία επεξεργασία από star@play; 16 Ιαν 2014 στις 14:03
Reninstalle but crash on startup.
i have the same problem also with another games. im♥♥♥♥♥♥♥♥off
Mine crashes at "Press any key to continue" or whatever it says. I never get to the menu. As soon as those words appear, the game's done.
Hello there. If you have problems like this, please do let us know at steamsupport@hellogames.co.uk so we can try to help you directly. Please include your computer's OS, memory, CPU and GPU - dxdiag info would be great. Also list as many details on where the game crashes as you can, whether it's always in the same place, and record any error messages the game or your OS displays. The more the better :)
< >
Εμφάνιση 1-8 από 8 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Joe Danger 2: The Movie > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος