Преглед на статистиките
697 в игра | 0 в чата на групата  | 
The year is 1715. Pirates rule the Caribbean and have established their own lawless Republic where corruption, greediness and cruelty are commonplace. Among these outlaws is a brash young captain named Edward Kenway.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане