Block and Load! Combining the addictive nature of block building sandbox games with the speed and competition of modern first-person shooters, Guncraft takes voxel-based gaming to a whole new level.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.