Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Guncraft | How to Get Better Guns/Skins | Basic For noobs
από [TG] Dêåd$ïn
In this guide i will tell u how to get better guns and skins Guide: All u got to do is, have Guncraft Downloaded, then go on steam, click on Guncraft offical page and click workshop, and then u click on random pics and click subscribe, and then go to e...
GunCraft Gunsmithing Tips and Tricks [Controls Included]
από HibernateZ
This guide will help out all of the new users who are trying to use the gunsmithing feature in GunCraft....
Guide | Minecraft to Guncraft skin w/ Photoshop
από Merlock
Greetings guys this is Merlock from Guncraft with a tutorial on how to make guncraft skins with minecraft skins using the popular program photoshop ! I'd like to give credit to TheZman, Darknuke, Kgamble, EGSRantis and Spaul2 for making this in...
Going airborne with the Grappling Hook
από Senior Dova (away)
I am describing on this guide to show you how to fly really far up, it's a really good way to get to places and to surprise enemies....
Shotgun or Gatling Gun?- A weapons guide
από Yäger
Hello and welcome to my first guide I've created. In this guide I will show you what weapons are good in what situations, and which don't....
Tips for map makers
από Speed Racist
Hello! I'm here to give you some tips I've picked up for map makeing! This guide will cover basic building to niffty tricks you probably don't know. Section 1: Your inventory To start off this guide we will begin with your inventory/hotbar. This is ...
Hosting a Guncraft server in-game
από Death, I Am Death
This is a simple guide on how players can host their own Guncraft servers in-game. I've heard people talk about the idea that there isn't many servers out there for the game, and a lot of people don't seem to be aware of the fact that they can host their ...
Onslaught 101: Your Setup
από Xxa
This is about your setup of your class, your base and your survival in the guncraft robotic horde, know as onslaught....
How to Increase the Quality of your guns
από DiamondalPotatoeCrackers
First of all things that help are. 1. Shading posstive ( lighter ) and negative (Darker ).. Which is by pressing "e" on the colorfull bar of saturation ( the bottom ).. Press "Add Color To Palette. NOTE: PLEASE USE A BIG STRUCTURE! 2. Sturcturing li...
How to Make Your Skins Look Like They're Made By A Professional
από Navonod Rethgualed, The Dalek
This is a quick explaination on how to make your skins look awesome...