Duke Nukem takes his Mighty Boot to the Big Apple. Using GLOPP (Gluon Liquid Omega-Phased Plasma), the maniacal mech Morphix has transformed the creatures of New York City into an army of bloodthirsty mutants.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster