Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Enabling Controller Support.
от Buckles
How to Enable Controllers for DOSBox Games....
Duke Nukem 2 - Codes & Secrets
от Jr786 Neil Watts/Eva Rosalene
This Guide contains Codes & Secrets for Duke Nukem 2....
How to remove Duke's sunglasses
от Stachekip
Dislike Duke's newfound taste in fashion? Wish to go back to the good ol' days of killing things without seeing the world through a stylish pair of spectacles? Well, this guide will teach you how to do exactly that!...