Spelunky is a unique platformer with randomized levels that offer a challenging new experience each time you play. Journey deep underground and explore fantastic places filled with all manner of monsters, traps, and treasure.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.