เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Papers, Please. North Korea mode (동무, 려권내라우)
โดย 대포동
Papers, Please. North Korea mode (동무, 려권내라우) Description and Install Guide (소개 및 설치 가이드)...
Inspector's Reference Sheet
โดย Griffith
Hello, I made this reference sheet so I don't need to check the pages of the Rules & Regulations book all the time. You can place this image on your secondary monitor or on your mobile phone. I designed this in 9:16 aspect ratio so you can view it on your...