Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Papers, Please. North Korea mode (동무, 려권내라우)
από 대포동
Papers, Please. North Korea mode (동무, 려권내라우) Description and Install Guide (소개 및 설치 가이드)...
Inspector's Reference Sheet
από Griffith
Hello, I made this reference sheet so I don't need to check the pages of the Rules & Regulations book all the time. You can place this image on your secondary monitor or on your mobile phone. I designed this in 9:16 aspect ratio so you can view it on your...