Substance Designer 4, with its new features, can definitely claim the title of "the first texturing tool dedicated to Next Gen”. In particular, its new material layering workflow and its PBR shader are in par with what is going on with AAA studios around the globe.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster