เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Tips for better and more enjoyable gameplay
โดย ☣General Kritikill
This guide is for players who are having trouble or just plainly want to be as good as they can be. These tips should help you get great scores in your game....
A Tip About Spikes (for the Lookin' Sharp Achievement)
โดย Fox! ϡpeace
YOU CAN WALK ON THE SPIKES (as long as you don't jump on them). I did this on accident to find this out, but this is something that isn't immediately obvious if you're used to seeing spike traps in other games....
Cannon Fodder Guide (Cannon Challenge)
โดย Fox! ϡpeace
This is a guide (with pictures) and an explanation of the attack patterns you will encounter in this challenge, as well as tips on how to overcome them....