As you journey deep into the dungeon, you will find weapons, items, and long forgotten magic.. ..if you're lucky, it might help you to fight off the droves of mysterious creatures you will encounter.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster