"Remember, it is my will that guided you here. It is my will that gave you your cybernetic implants, the only beauty in that meat you call a body. If you value that meat... you will do as I tell you." The cult classic sci-fi horror FPS-RPG has returned.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster