เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Cheat Codes for Shadow Warrior
โดย Ov3RT4K3R
Cheat Codes for Shadow Warrior (1997)...
Fix Mouse Control in Shadow Warrior (bMouse)
โดย Lunick
Using bMouse, you can fix the horrible mouselook that is in this game....
Tips and tricks for playing Shadow Warrior
โดย DUNCAN DONUTS
Guide showing you various tips that will let you excel when playing Shadow Warrior....
How to play Twin Dragon and Wanton Destruction expansion without SWP
โดย HenitoKisou
It's not that hard as it seems....
How to Access the Level Editor
โดย Critical Failure
The level editor is included! Here is how you get it running....
Shadow Warrior Advanced Tactics
โดย Critical Failure
This is the sum of my own experiences combined with the knowledge of a couple generous ninjas who have shared their own tips. If you are a skilled player with some tips of your own, I would love to add anything you have to this guide. Otherwise, enjoy thi...
Getting the silver key in the first level
โดย DUNCAN DONUTS
Guide showing you how to find the pesky key in level 1....
Como tirar screenshots de Shadow Warrior Classic (1997)
โดย Guest1982
O Steam Overlay não funciona em títulos quê usam o DOSBox . Saiba como driblar esse incoveniente....
How to fix sound trouble on Win7 & 8
โดย !CE[Hel'] Viking
...
Códigos de Trapaça [Cheat Codes]
โดย Guest1982
Lista de códigos de trapaça [cheat codes] para o jogo....