Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Shit Pickle locations (Video & Text/Screen Shots)
από Fettboi
A guide to help you find all the Shit Pickles in the game, unlocks the "Poopy Pickle" Achievement...
Extra Character Locations
από Ura
This guide pinpoint the stages and overall locations of the three extra playable characters and their abilities....
USER GUIDE (work in progress)
από Dude
How to play the game w/ the keyboard....
All Cameo Locations (Video & Text/Images)
από Fettboi
A quick guide in video and text to help you find all the cameos and subsequently get both the "Bossman" and "Who ISN'T in this game?" achievements....
Bossman(Craig) Location **Edit: All Cameos**
από Swift Hobo
Where to find Bossman Craig and all the other cameos, also, the "Cheat" achievement....
Character Unlock Guide (Video & Text/Images)
από Fettboi
A short guide in video and text that shows you how to unlock all playable characters and what they do....
Easy 1-Ups & Bossman Achievement
από Fettboi
Here's an easy way to rack up on lives and how to get the Bossman Achievement in the progress!...
Walkthrough, Characters, Strategy
από Ura
A walkthrough detailing the shortest route to all characters and the secrets to each stage and boss. As well as the cheat list and some tips for hard mode....
NO! YOU LISTEN! Achievement Guide
από Journ
A guide to unlock the NO! YOU LISTEN! achievement....
All Cheat Codes Guide
από ABOhiccups
I'm going to list all the codes 100% from Start to Finish....