แสดง 1-15 จาก 272 รายการ
12
23 มิ.ย. @ 10:08pm
ปักหมุด: Changelog [Latest Version 1.6.6]
Nova
63
3 มิ.ย. @ 11:36am
ปักหมุด: [OFFICIAL] Patching Status
KevDK
86
1 มิ.ย. @ 1:44am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.6.0]
Nova
11
11 เม.ย. @ 12:47am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.6.5]
Nova
58
29 มี.ค. @ 5:37am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.5.0]
anborn
40
1 ธ.ค. 2013 @ 6:44am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.4.0]
KevDK
87
2 ต.ค. 2013 @ 2:33am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.4.5]
anborn
0
7 มิ.ย. 2013 @ 9:41am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.1.0]
Nova
4
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Has This Game Met its Financial Goals?
Ajdino
9
8 ก.ค. @ 3:23am
i am thinking about getting this game is GPU overheating still an issue?
bgarris09
33
6 ก.ค. @ 11:32am
Some achievements not unlocking?
Sir Garlin
3
5 ก.ค. @ 8:56pm
Follower Limits
Shogun Katsamoto
3
5 ก.ค. @ 4:41pm
Are the devs working on a new Expeditions game?
Affliction
4
5 ก.ค. @ 11:47am
[Spoiler] Recruiting Coyotl failed?
Taghmon
5
5 ก.ค. @ 9:17am
Linux Acheivements
Segata Sanshiro
ต่อหน้า: 15 30 50