แสดง 1-15 จาก 271 รายการ
12
23 มิ.ย. @ 10:08pm
ปักหมุด: Changelog [Latest Version 1.6.6]
Nova
63
3 มิ.ย. @ 11:36am
ปักหมุด: [OFFICIAL] Patching Status
KevDK
86
1 มิ.ย. @ 1:44am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.6.0]
Nova
11
11 เม.ย. @ 12:47am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.6.5]
Nova
58
29 มี.ค. @ 5:37am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.5.0]
anborn
40
1 ธ.ค. 2013 @ 6:44am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.4.0]
KevDK
87
2 ต.ค. 2013 @ 2:33am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.4.5]
anborn
0
7 มิ.ย. 2013 @ 9:41am
ปักหมุด: Changelog [Version 1.1.0]
Nova
20
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Has This Game Met its Financial Goals?
Ajdino
7
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
A few questions about this game
ceasar804
2
27 ก.ค. @ 7:01pm
I didn't expect this.
éclairé
57
27 ก.ค. @ 2:07pm
What expedition do you want to play next?
Yog
1
27 ก.ค. @ 10:06am
excellent game & music!
Zardoz
16
16 ก.ค. @ 8:55am
(Crash) Hitting "Main Menu" during Battle
Samseng Yik
4
16 ก.ค. @ 8:14am
How to upgrade armour/weapons?
Remco32
ต่อหน้า: 15 30 50