เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Fix the lack of music in the game!
โดย KUBA18i
This guide will tell you how to add the missing music back into the game. The people behind the Steam re-release screwed this up, so we'll have to fix it on our own. Don't worry, it's pretty easy!...
HeXen: Deathkings of the Dark Citadel - Cheat Codes and Commands
โดย SlenderTurtle
This guide will show you how to implement many different cheat codes and commands that you wish to use while playing HeXen: Deathkings of the Dark Citadel. Enjoy! Original Poster and Original Creator of this guide: Slender Turtle...
Hexen: Deathkings - No music fix
โดย SPYDOR
If you run Hexen: Deathkings of the Dark Citadel and find there is no music once you start the first level then this short guide should help you to fix the problem....
MetalSonic770's offical patch for Hexen: Deathkings of the Dark Citadel
โดย E-101 Beta MKII
Miskude is not making an Hexen: Deathkings of the Dark Citadel Patch so i made this patch! In this patch. You can play normally and you can even play as the predator from the AVP Series Most likely, There is even 5 classes. The hexen classes and the pre...