Europa Universalis IV

Europa Universalis IV

Преглед на статистиките:
5,317 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
The empire building game Europa Universalis IV gives you control of a nation to guide through the years in order to create a dominant global empire. Rule your nation through the centuries, with unparalleled freedom, depth and historical accuracy.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане