War Thunder is a next generation MMO combat game dedicated to World War II military aviation, armored vehicles, and fleets. You will take part in all of the major combat battles, fighting with real players all over the world.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.