Depths of Peril is a single player action RPG (role-playing game) with strong strategy elements. You play as a faction leader protecting the barbarian city, Jorvik, by destroying threatening monsters and completing quests.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане