เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
HeXen: Beyond Heretic - Walkthrough and FAQ
โดย Biendeo
THIS WALKTHROUGH IS INCOMPLETE, BUT FEEL FREE TO USE THE INFORMATION CURRENTLY AVAILABLE. A complete guide to everything about the game: classes, levels, secrets, enemies, and multiplayer. This should be your go to guide for everything about the...
HeXen: Beyond Heretic - Cheat Codes and Commands
โดย SlenderTurtle
This guide will show you how to implement many different cheat codes and commands that you wish to use while playing HeXen: Beyond Heretic. Enjoy! Original Poster and Original Creator of this guide: Slender Turtle...
CD/N64 Music Patch for ZDoom/GZdoom
โดย Velcrosasquatch™
A PWAD containing the original CD music for Hexen Requires a source port with compatability for MP3 playback ...