Tetrobot is the world's most popular and reliable robot, but he's not perfect. That's why I, Maya, have built him a microscopic little brother, Psychobot. Help me guide Psy through Tetrobot's cogs and circuits: by swallowing blocks of matter and spitting them out, we can repair anything.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster