WINNER: IGF China award for BEST GAME! Cubetractor is a neo-retroesque action-strategy-puzzle hybrid where you defeat enemies through an unconventional cube-pulling, turret-buildling mechanic.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.