Cubetractor
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
WINNER: IGF China award for BEST GAME!Cubetractor is a neo-retroesque action-strategy-puzzle hybrid where you defeat enemies through an unconventional cube-pulling, turret-buildling mechanic.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане