Blitzkrieg 3
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Blitzkrieg 3 is an online WW2 RTS made for true admirers of strategic mastery! Challenge your tactical skills in three historical campaigns and defeat other players or powerful Neural Network AI in competitive matches.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане