Shadowrun Returns

Shadowrun Returns

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
The unique cyberpunk-meets-fantasy world of Shadowrun has gained a huge cult following since its creation nearly 25 years ago. Now, creator Jordan Weisman returns to the world of Shadowrun, modernizing this classic game setting as a single player, turn-based tactical RPG.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане