Project CARS is the ultimate driver journey! Guided, tested, and approved by a passionate community of racing fans and real-life drivers, Project CARS represents the next-generation of racing simulation as the ultimate combination of fan desire and developer expertise.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане