The much anticipated sequel to the #1 casual game of 2005, LUXOR 2 HD has been re-imagined and sets the new standard for action-puzzlers with dazzling new HD graphics & effects. Luxor 2 HD still offers the addictive and easy-to-learn, yet difficult to master game play which made the award-winning...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.