Europa Universalis Rome Gold combines the epic strategy title Europa Universalis Rome with the expansion pack Vae Victis. Experience one of the most defining periods in world history in an experience crafted by the masters of Grand Strategy.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане