Prison Architect

Prison Architect

Преглед на статистиките:
3,424 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Постройте и управлявайте затвор с максимална сигурност. Докато сутрешното слънце осветява красивата селска местност, часовникът започва да отброява времето. Вие трябва да продължите работата си и да построите обща килия за голям брой опасни затворници, които ще пристигнат в бъдещия ви затвор с...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане