Prison Architect

Prison Architect

Преглед на статистиките:
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификация Prison Architect
от Checker
Русификация игры Prison Architect всего за пару шагов: ВНИМАНИЕ!!!!!! Русификаторы зависят от версии игры!!!!! Выбирайте русификатор так, чтобы версия русификатора совпадала с версией игры Как получить много денег в игре? Смотри мое руково...
How to fix Mail Satchel glitch [Alpha 33]
от Leteha2nd
If the glitch appeared after upgrade Alpha 33 mail satchel - this guide is for you!...
Purpose rooms/Назначение комнат и советы новичкам.
от watch12angel
Then i re-write the wiki page on this wonderful game / Тут я перепишу страницу вики по этой замечательной игре.Здесь я привел 12 советов для новичков...