Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Episode 1 Achievement Guide
от The Virgin Queen
Achievement Guide for Episode 1....
Episode 1: The Cruise Ship Walkthrough (Spoiler Free)
от The Virgin Queen
A small (spoiler free) walkthrough for the cruise ship area of Episode 1....
Episode 1: L'Orient Express Walkthrough (Spoiler Free)
от The Virgin Queen
A small (spoiler-free) guide for the L'Orient Express area of Episode 1....
Complete Walkthrough & Achievement Guide
от wowdane
Here is a link to a full walkthrough with all achievements for The Raven. IMPORTANT: I got all achievements in first try - except the "Crime Scene Investigator" - read how I solved it. Link to walkthrough is at the bottom of the Guide. I didn...