The original Euro Truck Simulator - the game which has become the classic of the genre and is still relevant today. The first truck simulation game in a European setting, with European long haul trucks!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.